Sommervejledning

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

GS-VEJLEDNING HELE SOMMEREN
Du kan få vejledning om gymnasial supplering hele sommeren. Har du spørgsmål om fx optagelse, adgangskrav eller ansøgningsfrister, er du velkommen til at kontakte os.

I juli måned bliver den landsdækkende GS-vejledning varetaget af Københavns VUC.
Du kan kontakte os på flere måder:

Telefon 8232 6799
Mandag til torsdag 10-12 og 13-15
Fredag 10-12

Chat
Mandag til fredag 10-12 og 13-15
Klik her for at starte en chat-samtale.

E-mail
gsdanmark@kvuc.dk
Vi besvarer din e-mail inden for fem arbejdsdage.